TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO nghiệp vụ phục vụ theo tiêu chuẩn 5 ⭐

Ngày nay, nhu cầu vẻ số lượng nhân sự trong ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống này càng ngày càng cao. Thị trường lại không đủ đáp ứng về số lượng. Bên cạnh đó, đặc thù nhân sự ngành này chủ yếu là lao động phổ thông, chưa có nghiệp vụ tiêu chuẩn. Chính vì những lý do đó nhiều khi sẽ khiến cho việc phục vụ cũng như làm vừa long khách hàng sẽ gặp nhiều khó khăn với mô hình kinh doanh của bạn. Hiểu được lý do đó. Kinhdoanhfnb.vn cho ra mắt chương trình đào tạo nghiệp vụ phục vụ với tiêu chuẩn 5⭐ với các mục đích dưới đây

⭐ Chuyên nghiệp hóa phong cách phục vụ

⭐ Tổ chức bộ máy nhân sự chuyên nghiệp, tối ưu và hiệu quả nhằm giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp

⭐ Đáp ứng nhu cầu dịch vụ ngày càng cao của khách hàng

⭐ Đảm bảo sự phát triển dịch vụ của nhà hàng

⭐ Tạo dựng được hình ảnh của dịch vụ trong nhà hàng nhằm khai thác tối đa tiềm năng của khách hàng

1. ĐỐI TƯỢNG HỌC

 

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

 

3. CHI PHÍ & CHUYÊN GIA